ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รพ.บางมด แจกประกันสู้ไวรัส 400 ล.

“รพ.บางมด” นำร่องแจกประกันสู้ไวรัสโคโรนาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ มูลค่าทุนประกันรวมกว่า 400 ล้านบาท มั่นใจหน้ากากอนามัยเพียงพอต่อการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส    

นพ.เทวเดช อัศดามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.บางมด กล่าวว่า “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่มีการแพร่กระจายกันมากขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ บุคลากรทางการแพทย์คือ ด่านหน้าที่มีความสำคัญในการดูแลผู้เข้ารับบริการตั้งแต่การเริ่มคัดกรอง แม้ผู้ปฏิบัติงานจะมีการป้องกันที่ดี ตามมาตรฐานทางการแพทย์อยู่แล้ว แต่ยังคงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง และมีโอกาสติดเชื้อได้    

ดังนั้น รพ.บางมด จึงได้เล็งเห็นประโยชน์ของการทำประกัน และเป็นการแสดงให้บุคลากรทางการแพทย์เห็นว่า โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับทุกคน จึงได้จัดมอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลในเครือ จำนวน 431 คน ตั้งแต่ช่วงเดือน ก.พ.63 ที่ผ่านมา รวมมูลค่าทุนประกันทั้งสิ้นกว่า 400 ล้านบาท”     นอกจากนี้ นพ.เทวเดช อัศดามงคล ยังได้กล่าวถึงแผนการเตรียมความพร้อมการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอีกด้วยว่า    

“ในช่วงที่ผ่านมา สถิติการเข้าใช้บริการของประชาชนในส่วนของโรงพยาบาล มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับศูนย์ศัลยกรรมความงาม ยังคงมีผู้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ส่วนทางด้านอุปกรณ์ป้องกันอย่างหน้ากากอนามัย ซึ่งแม้จะยากในการจัดหา แต่เรามั่นใจว่า สามารถจัดเตรียมให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยส่วนหนึ่งเราได้รับความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่ในส่วนงานจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งแม้หลายรายการจะมีการปรับราคาสูงขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัว แต่เรายังคงสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี    

นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มกำลัง และความสามารถ ซึ่งขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งให้ทุกท่าน สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้พร้อมกัน”    

สำหรับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในกลุ่มคนไข้ที่มารับบริการ ขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เช่น การควบคุมทางเข้า – ออกให้มีเพียงจุดเดียว, การแยกพื้นที่คัดกรองสำหรับคนไข้ที่มีความเสี่ยง, การมอบหน้ากากอนามัยในคนไข้ที่มีภาวะกลุ่มเสี่ยง และจัดสรรบางส่วนให้กับคนในชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ, การทำความสะอาดพื้นที่ของโรงพยาบาลตามจุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ปลอดเชื้อ, การจัดวางเจลล้างมือแอลกอฮอลล์ในทุกจุดของโรงพยาบาล, การเน้นย้ำให้บุคลากรทางการแพทย์เคร่งครัดในการดูแลและป้องกันตนเองขณะปฏิบัติหน้าที่ เช่น การสวมใส่ชุดป้องกันและหน้ากากอนามัยในขณะรักษา, การล้างมืออย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น