ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ธุรกิจ รัฐ ราษฎร์ รวมพลัง สานฝัน ฝึกอาชีพเครื่องดื่มเคลื่อนที่

ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมอาชีพ "การขายเครื่องดื่มเคลื่อนที่ (Motorbike Cafe)" เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีทักษะ ในเรื่องชาไข่มุก กาแฟร้อน-เย็น  อิตาเลียนโซดา นมผลไม้   การชงเครื่องดื่ม การทำการตลาดและวางแผน เทคนิคการพูดคุยกับลูกค้า เทคนิคการขับขี่มอเตอร์ไซค์ หลักการทำบัญชีและการคิดกำไร-ต้นทุนต่อวัน เป็นต้น   โดยมีผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน การนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา อนุเคราะห์สถานที่    

ว่าที่ ร.ต. สมศักดิ์ พรหมดำ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เปิดเผยว่า นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายสฑาวุฒิ สหพาณิชย์กุล กรรมการผู้จัดการตัวแทนกระจายสินค้าเนสท์เล่ประเทศไทย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังแรงงานหรือผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือ จนสามารถนำไปประกอบอาชีพ รวมทั้งช่วยเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว เป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ รองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต และในกรณีที่ ผู้ผ่านการฝึกอบรมต้องการประกอบอาชีพ บริษัทจะทำหน้าที่ประสานธนาคารออมสินในการให้สินเชื่อ โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน