ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ทีโอที ไม่ละเลย เพิ่มมาตรการคุมเข้มเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ทั้งในส่วนของพื้นที่ปฎิบัติงานของพนักงาน ทีโอที และจุดที่ต้องติดต่อกับผู้ใช้บริการ (Touch Point) โดยพนักงาน ทีโอที  ต้องผ่านการตรวจคัดกรอง ก่อนเข้าพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการให้บริการลูกค้า และผู้ปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหารและพนักงานร่วมตรวจคัดกรองวัดไข้จากอุปกรณ์กล้องตรวจจับความร้อน (Thermal Image Camera) ณ บริเวณโรงอาหาร อาคาร 5 ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ  เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายใน และบุคคลภายนอกที่เข้ามารับประทานอาหาร ณ โรงอาหาร ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ในส่วนของพนักงานที่จะให้บริการลูกค้า บริษัทได้กำหนดให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และหากมีพนักงานเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซีย เวียดนาม อิหร่าน และอิตาลี พนักงานจะต้องหยุดพักและแยกตัวเอง (Self-quarantine) เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยให้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน (Work at Home) เป็นระยะเวลา14 วัน หลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย และเมื่อครบกำหนดแล้ว ต้องไปรับการตรวจ ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน พร้อมนำใบรับรองแพทย์ มาแสดงในวันที่กลับมาปฏิบัติงานได้มีมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด

นายพิพัฒน์ ขันทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีโอที มีความห่วงใยและใส่ใจต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน และผู้ใช้บริการ ทีโอที ได้จัดมาตรการป้องกันความเสี่ยงยกระดับมาตรการขั้นสูงสุด ตามขั้นตอนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนดูแลสุขอนามัยของตัวเองและครอบครัวอย่างเคร่งครัด ระมัดระวังในการสัมผัสจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองกลายเป็นผู้แพร่เชื้อไปสู่ส่วนรวม ในส่วนของสำนักงานบริการ ทีโอที ที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อใช้บริการให้ได้รับความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ทีโอที ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ โดยขอให้ลูกค้ามั่นใจว่า จะได้รับบริการคุณภาพจาก ทีโอที อย่างไม่ติดขัด โดยมีมาตรการดังนี้

  1. ตั้งจุดให้บริการแอลกอฮอลล์ หรือเจลล้างมือ
  2. เพิ่มการทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะต่างๆ เช่นเคาน์เตอร์บริการลูกค้า เก้าอี้ ราวบันไดที่จับประตู เป็นต้น
  3. ให้ความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงาน เกี่ยวกับการป้องกัน และการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างถูกต้อง