ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

ฟิทช์ประกาศให้อันดับเครดิตบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) ที่ ‘AAA(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

          บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA(tha)' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1+(tha)' แก่บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CLT แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
          ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต อันดับเครดิตของ CLT สะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทจะได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแม่ซึ่งคือ Citibank, N.A. (อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ A+/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/ อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินที่ a) โดย CLT มี Citibank เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท และยังมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของ Citibank ในประเทศไทย โดยสาขาของ CLT เป็นช่องทางสำคัญสำหรับ Citibank ในการขยายเครือข่ายทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ CLT มีการผสานการดำเนินงานและการบริหารงานกันอย่างใกล้ชิดกับ Citibank สาขากรุงเทพฯ อีกทั้ง Citibank ยังมีการให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามปรกติแก่ CLT ซึ่งรวมถึงในด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านระบบงาน
และด้านเงินทุน
          CLT มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการนำเสนอสินเชื่อส่วนบุคคลแบบผ่อนชำระ (instalment personal loans) ให้แก่พนักงานบริษัทที่มีรายได้ค่อนข้างสูง ซึ่งน่าจะช่วยส่งเสริมการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่นๆ จาก Citibank สาขากรุงเทพฯ เช่นบัตรเครดิตและธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ทั้งนี้ CLT มีกำไรอย่างต่อเนื่องและผลประกอบการในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น
          อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ CLT สะท้อนถึงความเชื่อของฟิทช์ว่าหลังจากรวมการพิจารณาถึงโอกาสในการได้รับการสนับสนุนแล้ว โครงสร้างเครดิตของ CLT นั้นอยู่ในระดับเดียวกันหรือดีกว่าอันดับเครดิตของประเทศไทย
          ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต อันดับเครดิตภายในประเทศของ CLT เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด จึงไม่มีปัจจัยใดที่อาจทำให้อันดับเครดิตได้รับการปรับเพิ่ม
          การปรับตัวลดลงของโครงสร้างเครดิตของ Citibank เอง ซึ่งสะท้อนได้จากอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคาร อาจส่งผลให้ความสามารถในการให้การสนับสนุนแก่ CLT ลดลง และนำไปสู่การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของ CLT
          นอกจากนี้การลดลงของโอกาสที่ธนาคารแม่จะให้การสนับสนุนแก่ CLT อาจส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศถูกปรับลดอันดับ ตัวอย่างเช่น หากธนาคารแม่ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ CLT และ Citibank มีระดับการผสานการดำเนินงานระหว่างกันที่ลดลง อย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าเกิดขึ้นในระยะสั้น