ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

“SET Scholarship 2020 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้”

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งขยายโอกาสการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรคุณภาพสู่ตลาดทุนไทย จัดโครงการ SET Scholarship 2020 มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 ในสาขาวิชาที่หลากหลาย ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 อันดับแรกของสาขาวิชานั้น ๆ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีโอกาสเข้าทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจบการศึกษาสมัครได้ตั้งวันนี้-17 เม.ย. 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม www.set.or.th/scholarship