ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไทยพาณิชย์ ขานรับกรมสรรพากร “SME โปรดีบัญชีเดียว” จัดเต็มสิทธิพิเศษเพื่อเอสเอ็มอี มอบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนสูงสุด 50 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ฟรี! ค่าธรรมเนียม

          นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์เล็งเห็นประโยชน์ที่จะมีต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการจัดทำงบการเงินที่สอดคล้องกับสภาพธุรกิจจริง จึงพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมเอสเอ็มอีที่จดแจ้งการจัดทำบัญชีและงบการเงินกับกรมสรรพากร (บัญชีเดียว) จัดแคมเปญพิเศษที่มั่นใจว่าจะช่วยตอบโจทย์ทางการเงินให้กับผู้ประกอบการได้อย่างครบถ้วน ด้วยวงเงินกู้สำหรับสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนประเภทเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) และเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) สูงสุด 50 ล้านบาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน พร้อมมอบสิทธิพิเศษจากมณีฟรีโซลูชั่น ประกอบด้วย ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน - จ่าย สามารถโอนเงินต่างธนาคารโดยไม่จำกัดยอดเงินสูงสุด ฟรีค่าบริการรับฝากเช็คข้ามเขต พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษสำหรับการฝากเงินบัญชีเดินสะพัด นอกจากนี้ธนาคารยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางด้านดิจิทัลมอบโซลูชั่นสำหรับระบบบริหารและจัดการเอกสารและระบบบันทึกบัญชีออนไลน์ฟรี 1 ปี มูลค่า 8,000 บาท และส่วนลด 5,000 บาทสำหรับการจัดทำบัญชี
          ปัจจุบันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเริ่มตื่นตัวกับการจัดทำบัญชีชุดเดียวมากยิ่งขึ้น ด้วยมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี การเพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ตลอดจนเพื่อการบริหารจัดการและการวางแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปีนี้คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าร่วมแคมเปญกับธนาคารเพื่อรับสิทธิพิเศษทางการเงินจากการทำบัญชีชุดเดียวเป็นจำนวนมาก
          ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จดแจ้งการจัดทำบัญชีและงบการเงินกับกรมสรรพากร รวมถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสงค์จะเข้าร่วมแคมเปญสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญได้ที่ https://scbsme.scb.co.th หรือติดต่อสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 2722 2222