ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: “ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพประชุม AOSEF ตอกย้ำความเป็นผู้นำการส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน”

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมคณะทำงานสหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์ภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนียและการประชุมย่อยกลุ่มทำงานด้านพัฒนาความรู้นักลงทุน (AOSEF Working Committee & Investor Education Working Group) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนและการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยมี ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการด้านการส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนแก่ผู้ลงทุน โดยผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 9 แห่ง เข้าร่วม