ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ก.ล.ต. เชิญชวนเดินทางบนเส้นทางตลาดทุนอย่างมั่นใจในงาน SET in the City 2019

          ก.ล.ต. เชิญชวนผู้ลงทุน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ และผู้สนใจทั่วไปมาร่วมเดินบนเส้นทางตลาดทุน "ทุกก้าวมั่นใจ สู่จุดหมายมั่นคง" ในงาน "SET in the City 2019 : เลือกสร้างเส้นทางความความมั่งคั่ง ในแบบที่ใช่ สไตล์คุณ"
          เพื่อให้ตลาดทุนไทยพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงให้ความสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการเงินการลงทุน เพื่อให้มีผู้ลงทุนและผู้ระดมทุนคุณภาพ ดังนั้น กิจกรรมในงาน "SET in the City 2019" นี้ จึงเน้นตอบโจทย์ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนทั้งสองกลุ่มดังกล่าวเป็นหลัก โดยผู้ลงทุนจะได้สัมผัสประสบการณ์การเป็นผู้ลงทุนคุณภาพที่สามารถรับผิดชอบการเงินและการลงทุนของตนเองได้ สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองไม่ให้ถูกหลอกผ่านการใช้เครื่องมือที่หลากหลายสำหรับทุกช่วงวัย ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นลงทุน ไปจนถึงเครื่องมือเพื่อการวางแผนรองรับวัยเกษียณ อาทิ แอปพลิเคชัน start-to-invest แอปพลิเคชัน SEC Check First แอปพลิเคชัน retirement-checkup และแบบทดสอบประเมินความเสี่ยง รวมทั้งเปิดโซนให้บริการรับแจ้งเบาะแส และเรียนรู้กลโกงของผู้ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนที่น่าสงสัย 
          นอกจากนี้ ยังจัดให้มีโซนคลินิกเพื่อให้คำปรึกษาด้านการระดมทุน พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำกระบวนการและวิธีเข้าถึงตลาดทุนสำหรับเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ อาทิ การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) การออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ และการระดมทุนผ่าน crowdfunding รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการประกอบกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ไปจนถึงการสร้างระบบนิเวศการลงทุนที่ดีด้วยการสนับสนุนให้มีทางเลือกผ่านการลงทุนในหุ้น ESG ไปพร้อมกันด้วย
          ก.ล.ต. ขอเชิญชวนสัมผัสประสบการณ์ "ทุกก้าวมั่นใจ สู่จุดหมายมั่นคง" ที่บูธ ก.ล.ต. ในงาน "SET in the City 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน