ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เฮนรี่ หม่า ผู้บริหารจาก WeBank ร่วมงานประชุมฟินเทคสิงคโปร์ หนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินและการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน

          เฮนรี่ หม่า รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศของ WeBank เข้าร่วมงานประชุม Digital Transformation Agenda ปี 2563 ในเทศกาลฟินเทคสิงคโปร์ (Singapore Fintech Festival) โดยนายหม่าได้กล่าวถึงเส้นทางดิจิทัลของ WeBank พร้อมเสนอแนะวิธีการลดช่องว่างระหว่างการขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินกับการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน

          เฮนรี่กล่าวว่า "เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมาก ซึ่งก็คือการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง และการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน WeBank สามารถขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการทางการเงินในทุกระดับ โดยอาศัยเพียงพลังของเทคโนโลยี" 

          ปัจจุบัน WeBank เป็นหนึ่งในธนาคารดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด โดยมีลูกค้ารายย่อยและลูกค้าองค์กรธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมากกว่า 170 ล้านราย ซึ่ง WeBank ได้นำขีดความสามารถด้านฟินเทคยุคใหม่ในแวดวง ABCD (AI บล็อกเชน คลาวด์คอมพิวติ้ง และบิ๊กดาต้า) มาปรับใช้ตั้งแต่เริ่มต้น 

          แนวทางการเข้าถึงฟินเทคของ WeBank อาจสร้างแรงบันดาลใจให้อุตสาหกรรมธนาคาร โดยนอกจากใช้ฟินเทคแล้ว ทีมเทคนิคของ Webank ยังได้สร้าง "โครงสร้างการกำกับดูแลแบบอไจล์" ที่อิงตามการปฏิบัติงานแบบกระจายศูนย์ภายใต้การควบคุมแบบประสานงาน นอกจากนี้ WeBank ยังปลูกฝังวัฒนธรรมการลองผิดลองถูก (trial-and-error) ซึ่งไม่ต้องใช้ต้นทุนสูง ด้วยการสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมจากระดับล่างขึ้นบน และการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานแต่ละคน

          แม้ WeBank ค้นพบตำแหน่งของตนเองแล้วในอุตสาหกรรมการธนาคารที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล แต่ธนาคารยังไม่หยุดมองหาหุ้นส่วนและความร่วมมือเพื่อเร่งเดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และโมเดลธนาคารแบบเปิด หรือ "3O" (3 โอ) ซึ่งประกอบไปด้วยแพลตฟอร์มแบบเปิด (open platform) นวัตกรรมแบบเปิด (open innovation) และความร่วมมือแบบเปิด (open collaboration)

          - แพลตฟอร์มแบบเปิดนำมาซึ่งการใช้เทคโนโลยี API, SDK และ H5 เป็นต้น เพื่อให้บริการธนาคารแก่พันธมิตร
          - นวัตกรรมแบบเปิดสนับสนุนซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส การออกใบอนุญาตทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้การอ้างอิง เพื่อเสริมประสิทธิภาพความเป็นพันธมิตร 
          - ความร่วมมือแบบเปิดช่วยสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจ โดยต่อยอดจากเทคโนโลยีแบบกระจาย

          โมเดลนี้ช่วยให้ธนาคารสามารถผสานผลิตภัณฑ์ การจัดการความเสี่ยง เทคโนโลยี และความสามารถในการให้บริการทางการเงินเข้ากับสถานการณ์และอุตสาหกรรมเฉพาะได้ ขณะเดียวกัน โมเดลดังกล่าวยังช่วยให้ธนาคารสามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะทำให้บริการทางการเงินมีความครอบคลุมทั่วถึงและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

          นอกจากผู้บริหารเข้าร่วมประชุมในเทศกาลฟินเทคสิงคโปร์แล้ว WeBank ยังจัดแสดงแอปพลิเคชั่นและโซลูชั่นฟินเทคต่าง ๆ ที่งานนี้ ได้แก่ แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบรวมศูนย์ระดับองค์กรแห่งแรกของจีนที่มีชื่อว่า Federated AI Technology Enabler (FATE), แพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน FISCO BCOS, ชุดมิดเดิลแวร์บล็อกเชน WeBase, แอปพลิเคชั่นบล็อกเชนอย่าง WeIdentity & WeEvent, ขอบข่ายการจัดการด้านไอทีของสถาปัตยกรรมแบบกระจายชื่อ WeCube, โซลูชันการวิเคราะห์บิ๊กดาต้าที่มีชื่อว่า WeDataSphere และ FinTech Sandbox ของ WeBank

          รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20191111/2638506-1

          คำบรรยายภาพ: เฮนรี หม่า ที่งาน SFFxSWITCH 2019