ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“ไอแบงก์ปลอดทุจริต 100%” ร่วมประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด รวมพลัง…อาสาสู้โกง

          ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด รวมพลัง...อาสาสู้โกง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร "ไอแบงก์ปลอดทุจริต 100%"ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ณ ห้องโถง ชั้น 23 สำนักงานใหญ่ ไอแบงก์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัยชาญ พลานนท์ กรรมการธนาคารและประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ให้เกียรติเป็นประธาน่ในพิธี พร้อมนำคณะผู้บริหารและพนักงานกล่าวคำปฏิญาณ ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต เพื่อร่วมกัน รวมพลัง...อาสาสู้โกง สร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากร จนนำไปสู่การร่วมกันผลักดันนโยบาย "ไอแบงก์ปลอดทุจริต 100%" ให้เป็นรูปธรรมร่วมกันทั้งองค์กรต่อไป