ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ฟิทช์ประกาศให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ ‘AAA(tha)’

          บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ 'AAA(tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ('AAA(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) 
          ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 3 ปี วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้คือเพื่อนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมและนำไปใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของธนาคาร 
          ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
          อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAY เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร 
          อันดับเครดิตภายในประเทศของ BAY สะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ว่า BAY เป็นบริษัทลูกที่มีบทบาทสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อธนาคารแม่ซึ่งคือ MUFG Bank, Ltd. (อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ 'A' / แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินที่ 'a') ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นใน BAY ที่ 76.9% และ BAY มีบทบาทสำคัญต่อกลยุทธ์การขยายธุรกิจของ MUFG Bank ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
          ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
          อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิจะเปลี่ยนแปลงไปตามอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAY ซึ่งเป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด จึงไม่มีปัจจัยใดที่อาจทำให้อันดับเครดิตได้รับการปรับเพิ่ม
          การปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Issuer Default Rating) ของ MUFG Bank น่าจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของ BAY ซึ่งรวมถึงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAY ด้วย นอกจากนี้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAY อาจได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการลดลงของโอกาสที่ MUFG Bank จะให้การสนับสนุนแก่ BAY อย่างไรก็ตามฟิทช์เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะปานกลาง
          สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่ออันดับเครดิตในอนาคตของ BAY สามารถหาได้จากประกาศอันดับเครดิตล่าสุดของ BAY วันที่ 12 เมษายน 2562 โดยหาได้จากhttps://www.fitchratings.com/site/fitch-home/pressrelease?id=10064159"