ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: EXIM BANK ลงนาม MOU ส่งเสริมการค้าและการลงทุนไทย-สปป.ลาว

          นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และท่านวิไล สีพะพอน (ซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ ธนาคารร่วมพัฒนา (Joint Development Bank : JDB) สปป.ลาว ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ในการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านข้อมูล บริการทางการเงิน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการค้าการลงทุนไทย-สปป.ลาว ณ ธนาคารร่วมพัฒนา สำนักงานใหญ่ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อเร็วๆ นี้