ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กรมบัญชีกลาง – “ชิมช้อปใช้” เริ่มคึกคัก กรมบัญชีกลางเร่งเครื่องกระตุ้นต่อเนื่อง เชิญร้านค้าฟังนโยบาย

          "ชิมช้อปใช้" เริ่มคึกคัก กรมบัญชีกลางเร่งเครื่องกระตุ้นต่อเนื่อง เชิญร้านค้าฟังนโยบาย มีแต่ได้ประโยชน์ ลั่น! ต้องมีร้านค้าเพียงพอต่อการใช้จ่ายเงินท่องเที่ยว 1,000 บาท
          กรมบัญชีกลางเชิญผู้ประกอบการ ร้านค้า เข้ารับฟังบรรยาย การเข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ มีแต่ได้ประโยชน์ และยืนยันเดินหน้าเร่งเครื่องส่งทีมหมอคลัง กทม. และสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ 76 แห่ง ลงพื้นที่รับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้า เข้าร่วมมาตรการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีร้านค้าเพียงพอต่อการใช้จ่ายเงิน 1,000 บาท ของประชาชนจำนวน 10 ล้านคน ที่จะลงทะเบียนใช้สิทธิในวันที่ 23 ก.ย. 62 
          นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลัง การเชิญผู้ประกอบการ ร้านค้า มาฟังบรรยาย ขั้นตอนวิธีการและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ ของรัฐบาล ในวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีผู้สนใจมาฟังเป็นจำนวนมาก โดยเน้นย้ำให้ทราบว่า ผู้ประกอบการร้านค้าจะได้รับประโยชน์เพราะจะเป็นการเพิ่มรายได้จากประชาชนที่ลงทะเบียนในมาตรการนี้ 10 ล้านคน ที่จะได้เงินสนับสนุน 1,000 บาท และเงินที่จะเติมเองไว้ใช้จ่ายเพื่อจะได้เงินชดเชยคืนในการไปท่องเที่ยวทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจำนวนมาก
          อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงเวลาในการรับสมัครประกอบการ ร้านค้า เข้าร่วมมาตรการฯ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 เท่านั้น ดังนั้น กรมบัญชีกลาง โดยทีมหมอคลัง กทม. และคลังจังหวัดทั่วประเทศ จึงต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในทุกวิธีการที่จะอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่ ทั้งในที่ตั้งสำนักงาน และจุดบริการเคลื่อนที่ ก็เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ต้องเสียโอกาสที่เข้าร่วมมาตรการนี้ ซึ่งการรับสมัคร ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 มีผู้ประกอบการ ร้านค้า ทั่วประเทศเข้าร่วมมาตรการแล้วกว่า 2,300 ร้านค้า และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่เคยติดตั้งเครื่อง EDC จำนวนกว่า 34,200 ร้านค้า สมัครง่าย ๆ เพราะมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว รวมถึงร้านค้าที่ติดตั้ง Application ถุงเงินแล้ว จำนวนกว่า 51,200 ร้านค้า เพียงอัพเดท Application ถุงเงิน เวอร์ชั่นใหม่ ไม่ต้องกรอกใบสมัครและลงทะเบียนใหม่ก็สามารถเข้าร่วมมาตรการฯ ได้แล้ว รวมแล้วขณะนี้จะมีผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่จะอยู่ในมาตรการฯ ประมาณ 87,700 ร้านค้า แต่ยังเห็นว่าอาจจะยังไม่เพียงพอเพื่อรองรับประชาชนจำนวน 10 ล้านคน จึงต้องเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทราบอย่างทั่วถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ร้านค้าได้รับประโยชน์โดยทั่วกันด้วย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่น ประเภทให้บริการที่พัก ร้านค้าชุมชนที่ขายของที่ระลึก และกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
          อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า ผู้ประกอบการ ร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมมาตรการ "ชิมช้อปใช้" สามารถกรอกใบสมัครและยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ใน กทม. ยื่นใบสมัครได้ที่กรมบัญชีกลาง (ห้องกำปั่นเงิน) เวลา 8.30 - 16.30 น. ถึงวันที่ 20 ก.ย. 62 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และในกรณีที่ติดขัดปัญหา เช่น ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็ได้จัดเตรียมรถโมบายของธนาคารกรุงไทยไว้ให้บริการ หรือตามจุดบริการนอกสถานที่ก็กำหนดไว้บริเวณสาขาธนาคารกรุงไทยให้แล้ว สามารถเปิดบัญชีได้เลย หรือในกรณีที่ต้องมีการรับรองการประกอบกิจการร้านค้าจากหน่วยงานราชการ ทางกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัดได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แล้ว เช่น ไปเปิดรับสมัคร ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือประสานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เพื่อรับรองในใบสมัครให้ด้วย โดยได้ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยขอความอนุเคราะห์ แจ้งหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ช่วยดำเนินการออกหนังสือรับรองการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว หรือร่วมลงพื้นที่กับสำนักงานคลังจังหวัดในการให้บริการรับสมัคร เพื่อเซ็นต์รับรองให้แก่ประชาชนในแบบฟอร์มใบสมัคร ซึ่งกรมบัญชีกลางได้กำหนดรูปแบบไว้ให้แล้ว รวมถึงให้การสนับสนุนกำหนดเป็นนโยบายสำคัญ เพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ ประสานความร่วมมือและช่วยผลักดันให้การดำเนินการมาตรการดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป