ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

AEPW ระดมทุนกว่าพันล้านดอลลาร์ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก เปิดตัวครั้งแรกในไทยและอาเซียน

          บริษัทยักษ์ใหญผู้ประกอบการห่วงโซ่พลาสติก จับมือเปิดตัวความร่วมมือ "Alliance to End Plastic Waste" (AEPW) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลก ครั้งแรกในไทยและในภูมิภาคอาเซียน ระดมทุนกว่าพันล้านดอลล่าร์สหรัฐ มุ่งเน้นการขจัดและจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาสมุทร โดยไทยจัดอยู่ในลำดับที่ 6 ประเทศที่มีขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก ปัจจุบัน AEPW ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 40 บริษัท
          AEPW ร่วมกับสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD) ตั้งเป้าระดมทุน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 5 ปี เพื่อพัฒนาแนวทางการการลดปริมาณและจัดการขยะพลาสติก รวมถึงส่งเสริมวิธีการจัดการหลังการใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาวิกฤติจากขยะพลาสติก 
          กลยุทธิ์ของ AEPW มีกระบวนการการดำเนินงานอยู่บนรากฐาน 4 ด้านด้วยกัน คือ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนานวัตกรรม การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม รวมทั้งการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
          ปัจจุบัน AEPW ให้ความสำคัญในการริเริ่มโครงการความร่วมมือต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการจัดการขยะพลาสติก อาทิ เช่น การทำงานร่วมกับเมืองต่าง ๆ เพื่อวางแผนการจัดการแบบระบบบูรณาการในเขตเมืองใหญ่ที่ยังขาดโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมเทคโนโลยีรวมถึงรูปแบบธุรกิจที่ป้องกันการเกิดขยะพลาสติกในมหาสมุทร โดยความร่วมมือต่างๆ เหล่านี้จะนำมาเป็นต้นแบบดำเนินการในประเทศไทยด้วยเช่นกัน
          "เราพบว่าขยะพลาสติกร้อยละ 60 ในมหาสมุทรมีต้นกำเนิดมาจาก 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พวกเราเห็นตรงกันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยต้องมีผู้นำที่มีความแข็งแกร่ง" นายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวเสริม "เรามีกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จมากมาย โครงการนำร่องการจัดการขยะตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนวียน และการร่วมมือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหากับหลายภาคส่วน ตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาหุ่นยนต์เก็บขยะลอยน้ำ 4.0 (Smart Litter Trap 4.0)"
ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความท้าทายระดับโลกนี้ รัฐบาลไทยจึงได้ริเริ่มปฎิบัติการเชิงรุก เช่น การขับเคลื่อนนโยบาล ลด ละ เลิกการใช้ขยะพลาสติกสำหรับปี 2561 – 2573 โดยตั้งเป้าเลิกใช้พลาสติกที่บางกว่า 36 ไมครอน รวมถึงใยสังเคราะห์ (Styrofoam) กล่องอาหารพลาสติก หลอดพลาสติก และแก้วพลาสติกใช้แล้วทิ้งภายในปี 2565 และตั้งเป้าลดขยะพลาสติกในมหาสมุทรในประเทศไทยให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2570
          สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.endplasticwaste.org