ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“TEAMG” โชว์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ “Kingdom Group” เล็งเสริมโอกาสธุรกิจพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

          "TEAMG" เดินหน้าลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ "Kingdom Group" เพื่อร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart cities)ต่อยอดความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาโครงการเมือง
          นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่าบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการร่วมพัฒนาธุรกิจด้าน Smart Cities กับ Shenzhen Kingdom Engine International Technology Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Shenzhen Kingdom Sci-Tech Company Limited ("Kingdom Group")
          การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยังเป็นการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการจัดหาแหล่งเงินลงทุนในรูปแบบต่างๆ และผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาโครงการดังกล่าว โดยความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
          สำหรับ Kingdom Group เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) และเป็นผู้นำในการให้บริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีฟินเทค (FinTech) มาตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โดยมีการมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีซอฟท์แวร์ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) และ IT Operation ตลอดจนธุรกิจด้านอื่นๆ
          "การร่วมมือกับ Kingdom Group ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสในการรับงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพราะว่าบริษัทได้รับประโยชน์จากแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังเป็นการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้" นายชวลิต กล่าว