ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กิจกรรม Knowledge Sharing ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

          หัวข้ออบรม Smart Trade Online : KSS Tools หลายเมนู ที่อาจยังไม่รู้เกี่ยวกับการใช้งาน Streaming /Efinancethai / Stock redars / Aspen 

          บรรยายโดย : คุณกอบชัย หงษ์ร่อน (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์)
          วันที่ : พุธ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30-19.30 น.
          สถานที่ : ห้องอบรม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี สนญ.
          สำรองที่นั่งโทร : 02-659-7000 ต่อ 5558 คุณชวกณ