ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

บตท. เปิดแคมเปญให้ความรู้ทางการเงินผ่านสื่อโซเชี่ยล

          บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ("บตท." หรือ "SMC") รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เปิดตัวแคมเปญ "6 FIN : อินความรู้" สื่อสารกับลูกค้า และประชาชน มุ่งใช้ภาพและเสียงสร้างความเข้าใจธุรกรรมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
          ผลสำรวจจากหลายหน่วยงานที่มีผลสรุปค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันว่า คนไทยยังมีความรู้ทางการเงินที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็น เช่น ความเข้าใจเรื่องมูลค่าเงินตามกาลเวลา ดอกเบี้ยเงินฝากทบต้น และการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน (ผลสำรวจทักษะทางการเงินปี 2559 ตามแนวทางของ OECD) ทำให้ บตท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความเข้าใจในเรื่องความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)
          ในปี 2562 นี้ บตท.ได้มุ่งเน้นการทำ CSR ในการให้ความรู้ทางการเงินกับลูกค้าสินเชื่อบ้าน นักลงทุน ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ผ่านแพลตฟอร์มที่มีเนื้อหาน่าสนใจ สวยงาม และเข้าใจง่าย ในชื่อแคมเปญ "6 FIN : อินความรู้" ซึ่งมีเนื้อหาด้านการลงทุนประเภทต่างๆ เช่น ตราสารหนี้ พันธบัตร รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับตลาดแรก-ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โดย Content จะถูกสื่อสารใน 6 แพลตฟอร์มผ่านสื่อออนไลน์ โซเชี่ยลมีเดีย ได้แก่
          1. "FIN PIC"เป็นอินโฟกราฟฟิคส่งต่อความรู้ทางการเงิน
          2."FIN TEXT" บทความเสริมความรู้ทางด้านการเงินจากกูรู
          3. "FIN TALK" บรรยายให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในตลาดเงินและตลาดทุน
          4. "FIN CLIP" เป็น Clip VDO ที่มีความน่าสนใจ
          5. "FIN e-Book" เป็นการนำเสนอในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เปิดง่ายอ่านได้ทุกที่
          6. "FIN GREEN" เป็นการสร้างจิตสาธารณะเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
          โดย บตท. จะเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจในแวดวงการเงินและการลงทุน ผ่านแคมเปญ "6 FIN : อินความรู้" อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2562 ท่านสามารถติดตามได้ ผ่านช่องทาง Online ที่ Facebook Fanpage "บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย SMC" หรือกดเพิ่มเพื่อนทางแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยพิมพ์ "@smc.or.th" รวมทั้งเว็บไซต์ www.smc.or.th