ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

TISCO คว้าอันดับที่ 7 จาก 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562

           บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO) ได้รับการจัดอันดับโดยวารสารการเงินการธนาคาร ให้เป็นบริษัทยอดเยี่ยมอันดับที่ 7 จาก 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 ขยับขึ้นจากอันดับที่ 13 ในปีก่อนหน้า พร้อมทั้งครองตำแหน่งบริษัทยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 ในกลุ่มธุรกิจการเงิน จากการประกาศผลการจัดอันดับ 300 Best Public Companies of the Year 2019 โดยวารสารการเงินการธนาคาร 
          ทั้งนี้ การจัดอันดับครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Market Capitalization) สูงสุด 300 อันดับแรก และมีผลประกอบการที่แสดงกำไร รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่มีผลประกอบการที่แสดงกำไรจำนวน 111 บริษัท โดยใช้ข้อมูล ณ สิ้นปี 2561