ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สกาย ไอซีที เดินหน้าไตรมาส 2 เตรียมประมูลบิ๊กโปรเจ็กต์หลายพันล้าน โชว์กำไรไตรมาสแรก 30.08 ล้านบาท มั่นใจปีนี้เติบโตก้าวกระโดดต่อเนื่อง

          บมจ. สกาย ไอซีที หรือ SKY เดินหน้าไตรมาส 2 เตรียมเข้าประมูลงานใหญ่หลายโครงการ มูลค่าหลักพันล้านบาท หลังไตรมาสแรกคว้างาน 2 บิ๊กโปรเจ็กต์ รวมมูลค่ากว่า 4,800 ล้านบาท มั่นใจผลงานทั้งปีนี้เติบโตก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง เผยผลงานไตรมาส 1/2562 บริษัทมีรายได้ 699.30 ล้านบาท กำไรสุทธิ 30.08 ล้านบาท พร้อมมุ่งเดินหน้าธุรกิจสมาร์ท ซีเคียวริตี้ , ดิจิตอลแพลตฟอร์ม และวิทยุสื่อสารดิจิตอล
          นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้นำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ กล่าวว่า ในไตรมาส 2/2562 บริษัทยังเดินหน้าเตรียมเข้าประมูลงานใหญ่อีกหลายโครงการ มูลค่ารวมหลักพันล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ จากไตรมาสแรกที่ผ่านมาที่บริษัทชนะการประมูลและได้ลงนามในโครงการขนาดใหญ่ไปแล้ว 2 โครงการ กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มูลค่าโครงการ 2,658 ล้านบาท และกลุ่มที่ 6 ภาคกลาง 1 มูลค่าโครงการ 2,196 ล้านบาท
          สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 บริษัทมีรายได้รวม 699.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้รวมในปี 2561 จำนวน 388.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 125 และบริษัทมีกำไรสุทธิ 30.08 ล้านบาท โดยในไตรมาส 1/2562 บริษัทได้มีการทยอยส่งมอบและรับรู้รายได้จากโครงการหลักๆ ที่ประมูลได้ในปี 2561 ได้แก่ 1.โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะที่ 2 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2.โครงการจ้างเพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังชายแดนและไปยังสถานีเคเบิลใต้น้ำกับศูนย์โทรคมนาคมของ บมจ.กสท โทรคมนาคม และ3.สัญญาบริการจัดให้มีระบบตรวจสอบและระบุสิทธิการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ
นอกจากนี้ บริษัทได้มีการรับรู้รายได้จากโครงการที่ประมูลได้ในปี 2560 คือ โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านในพื้นที่ขอบ (Zone C+) กลุ่ม 4 (ภาคกลาง-ใต้) และกลุ่ม 5 (3 จังหวัดชายแดนใต้ (รวม 4 อำเภอจังหวัดสงขลา)) ส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) สำหรับให้บริการแก่สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) อีกทั้งยังมีรายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ในโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (Unified Communication System : UC) อีกด้วย
          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) กล่าวต่อว่า ผลการดำเนินงานในปี 2562 นี้มั่นใจว่าจะเติบโตก้าวกระโดดต่อเนื่องจากมูลค่างานในมือที่มีค่อนข้างสูง และจะทยอยรับรู้ตามสัญญาและการส่งมอบงาน โดยการรับรู้ดังกล่าวยังไม่นับรวมงานใหม่ที่บริษัทวางแผนจะเข้าไปประมูลแข่งขันอีกหลายโครงการในปีนี้ สอดคล้องกับภาพรวมอุตสาหกรรมไอทีในปี 2562 ที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนที่มีความต้องการที่จะบริโภคไอทีมากขึ้น 
          ทั้งนี้ปี 2562 บริษัทจะรุกไปในธุรกิจหลักๆ 3 ลักษณะงาน คือ 1.สมาร์ท ซีเคียวริตี้ (Smart Security) ซึ่งเตรียมที่จะขยายการให้บริการเต็มรูปแบบ และรุกเข้าไปสู่กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน อาทิ กลุ่มห้างสรรพสินค้า คอนโดมีเนียม อาคารสำนักงาน โรงงานขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น 2.ดิจิตอลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ) โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสื่อสารออนไลน์ในรูปแบบ Mobile Application ในโครงการจัดทำ Digital Platform ตามนโยบาย AOT 4.0 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และอยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอโครงการทำ Digital Platform กับหน่วยงานภาครัฐอื่นอีกด้วยซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ และ3.วิทยุสื่อสารดิจิตอล (Radio Trunk) โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ชนะการเสนอราคาและได้ดำเนินการลงนามในสัญญาโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ