ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Gossip News: SUPER เข้าโหมดการเติบโต

           เรียกได้ว่าพร้อมสุดๆ สำหรับบิ๊กบอส "จอมทรัพย์ โลจายะ" แห่ง บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) สำหรับการตอบทุกคำถาม...ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562 และปีนี้ถือเป็นปีที่ SUPER กำลังเข้าสู่โหมดของการเติบโตควบคู่ไปกับการเก็บเกี่ยวรายได้จากโรงไฟฟ้า และขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าวินด์ฟาร์ม-โซลาร์ฟาร์มในต่างประเทศ อนาคตสดใสซาบซ่าส์แน่นอนคร่า