ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

          บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ APEX จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมี คุณพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ประธานกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท