ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไอแบงก์ ให้คุณโอนง่าย โอนไว โอนไปต่างประเทศเริ่มต้นที่ 99 บาท

          ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ให้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศด้วยระบบ SpeedSend แบบ Cash To Cash (โอนเงินสด-รับเงินสด) ให้บริการครอบคลุมปลายทาง 13 ประเทศ พิเศษ! โอนไปยัง ฟิลิปปินส์ พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม คิดค่าบริการเริ่มต้นที่ 99 บาท
          บริการโอนเงินด้วยระบบ SpeedSend เป็นอีกหนึ่งบริการทางการเงินของไอแบงก์ ที่ได้ร่วมกับ ธนาคาร CIMB ในการให้บริการโอนเงินด่วนรายย่อยระหว่างประเทศในรูปแบบการโอนเงินสดและรับเงินสด ไปยังประเทศปลายทาง 13 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงค์โปร์ ศรีลังกา บังคลาเทศ เนปาล บรูไน และไทย พิเศษสำหรับลูกค้าที่โอนเงินไปยัง 5 ประเทศได้แก่ ฟิลิปปินส์ พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 คิดค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 99 บาทต่อรายการ สามารถทำรายการโอนได้เริ่มต้นที่ 300 บาท และโอนเงินได้สูงสุด 300,000 บาท/คน/วัน ซึ่งอัตราค่าบริการคิดตามวงเงินที่โอนดังนี้


ประเทศปลายทาง

จำนวนเงินที่โอน(บาท)

ค่าบริการ(บาท)


ฟิลิปปินส์ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม

300 – 50,000

99

50,001 – 100,000

250

100,001 – 200,000

350

200,001 – 300,000

450

 
ตราค่าบริการมาตรฐานในการโอนเงิน ไปยัง 8 ประเทศ ดังนี้

ประเทศปลายทาง

จำนวนเงินที่โอน(บาท)

ค่าบริการ(บาท)

อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงค์โปร์, ศรีลังกา, บังคลาเทศ, เนปาล, บรูไน และไทย


300 – 50,000

250

50,001 – 100,000

350

100,001 – 200,000

450

200,001 – 300,000

550

ผู้สนใจสามารถใช้บริการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ ไอแบงก์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ibank call Center โทร. 1302