ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

DITP นำร่องเจาะตลาดอินเดียใน 5 รัฐเป้าหมาย

          DITPรุกยุทธศาสตร์เจาะลึกตลาดอินเดีย เล็งดันการค้า-การส่งออกผ่านโมเดิร์นเทรดใน 5 รัฐนำร่อง มั่นใจสินค้าไทยเติบโตได้ต่อเนื่อง
          นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า DITPอยู่ระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์การส่งออกสินค้าไทยไปตลาดอินเดียตะวันตก โดยใช้กลยุทธ์ในการจับคู่สินค้าและธุรกิจบริการไทยที่มีศักยภาพเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละรัฐ เพื่อให้การเจาะตลาดอินเดียตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
          ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าเดิมการส่งออกสินค้าไทยไปตลาดอินเดียมีปริมาณน้อยมาก เนื่องจากปัจจัยด้านการขนส่งและยังเป็นตลาดที่ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการไทยยังไม่คุ้นเคย จึงทำให้การทำตลาดดังกล่าวยังน้อย แต่ปัจจุบันตลาดอินเดียกลับมาเติบโตมากขึ้น รวมถึงมีกำลังซื้อเพิ่มสูงขึ้นเห็นได้จากที่ผ่านมาพบว่าคนอินเดียเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเป็นจำนวนมากและนิยมใช้บริการโรงแรมในไทยเพื่อจัดงานแต่งงานมากขึ้น ทำให้รายได้ในภาคบริการมีการเติบโต เพราะการใช้จ่ายในการจัดงานแต่ละครั้งสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล
          ดังนั้น DITP จึงเล็งเห็นถึงโอกาสทางการค้า การส่งออกในกลุ่มภาคบริการ จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำยุทธศาสตร์การส่งออกสินค้าไทยไปในตลาดอินเดีย โดยมีเป้าหมายมุ่งเจาะตลาดอินเดียเป็นรายรัฐเนื่องจากอินเดียเป็นตลาดใหญ่คล้ายตลาดจีน คือ มีหลายรัฐ ผู้บริโภคจึงมีความต้องการสินค้าที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีแผนจะเจาะตลาดนำร่องใน 5 รัฐที่สำคัญก่อน ได้แก่ มหาราษฎระ คุชราต กรณาฎกะ กัว และเกรละ
          นอกจากนี้ รูปแบบการเจาะตลาดเป็นรายรัฐในอินเดีย DITP ยังให้ความสำคัญและเน้นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เป็น Key Playerสำคัญในการกระจายสินค้าสู่ตลาดทางภาคตะวันตกของอินเดีย เช่น ห้างโมเดิร์นเทรด อย่าง Reliance ,Future Group ,Lulu Mall เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์สินค้าแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น เพราะเรื่องของกฎระเบียบการค้า การส่งออกของอินเดียยังทำไม่ได้ง่าย DITP จึงมุ่งสร้างการรับรู้และความต้องการสินค้าไทยผ่านโมเดิร์นเทรดในการส่งออกสินค้า ก่อนการขยายตลาดไปรูปแบบอื่นๆต่อไป อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ และการจัดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands ควบคู่ไปด้วย
          จากสถิติในปี 2561 อินเดียเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับที่ 10 ของไทยโดยการค้าระหว่างไทยและอินเดียมีมูลค่า12,463.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แบ่งเป็นไทยส่งออกไปอินเดีย 7,600.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และไทยนำเข้าจากอินเดีย 4,863.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าสำคัญในการส่งออกจากไทยไปอินเดีย เช่น เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก และเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ขณะที่สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้ามาจากอินเดีย เช่น เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำเคมีภัณฑ์ และ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP) www.ditp.go.th หรือโทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169