ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Gossip News: TIGER ขยัน! คว้างานต่อเนื่อง

          ผู้บริหารฝีมือดีไม่มีตกอย่าง "จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์" CEO บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง (TIGER) ขยันฝุด-ฝุด...รับหมดไม่เคยเกี่ยงงานได้ทั่วทุกภูมิภาคทั้งเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก...รับงานต่อเนื่องแบบนี้ทั้งปี สมกับชื่อหุ้นซะจริงๆ ลุยทุกสถานการณ์ แหมม...น่าปลื้มใจแทนผู้ถือหุ้นได้ผู้บริหารดี้ดีน่าชื่นชมที่สุดเลยคร้า.....