ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: CHAYO ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยสร้างบัณฑิตยุคใหม่

           คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ พร้อมด้วย ดร.พรชัย มงคลวนิช (ที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ใน "โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่" เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและศักยภาพของนักศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยโครงการนี้นักศึกษาจะมีการเรียนภาคทฤษฎี 2 ปีและภาคปฎิบัติงานจริงอีก 2 ปี การลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อเร็ว ๆ นี้