ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้น “แอพเพิล เวลธ์” ไฟเขียวเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์”

           หม่อมราชวงศ์ จิราคม กิตติยากร ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (นั่งที่ 2 จากซ้าย) ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นั่งที่ 1 จากซ้าย) คุณสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ รองประธานกรรมการ (นั่งที่ 2 จากขวา) ดร. จงรัก ระรวยทรง กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (นั่งที่ 1 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารบริษัท แอพเพิล เวลธ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) คุณวรากรณ์ กุนทีกาญจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ยืนที่ 1 จากซ้าย) คุณประจวบ ศิริรัตน์บุญขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (ยืนที่ 2 จากซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 โดยผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นบริษัท คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสีลม โรงแรมคราวน์ พลาซ่า ลุมพินี กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้