ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ยูโอบีจับมือ สวทช. สสว. depa และเดอะ ฟินแลบ เปิดตัวโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้เอสเอ็มอีไทยก้าวไกลในยุคดิจิทัล

          เมื่อเร็วๆนี้ ธนาคารยูโอบี (ไทย) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และเดอะ ฟินแลบ ประเทศสิงคโปร์ เปิดตัว โครงการ Smart Business Transformation เพื่อสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทยให้สามารถเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มตัว ยกระดับเอสเอ็มอีไทยคว้าโอกาสในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นการช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้อย่างดี โดยเดอะ ฟินแล็บ ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเติบโตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคง ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำในการค้นหาโซลูชันดิจิทัลที่เหมาะสมกับความจำเป็นทางธุรกิจ และสมัครขอรับเงินทุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการใช้งานโซลูชันเหล่านั้นได้อีกด้วย โดยงานนี้จัดขึ้นที่ ซี อาเซียน ชั้น 10 อาคาร ซี ดับบลิว ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้
ในภาพ (จากซ้าย)
          พอลลีน ซิม ผู้จัดการโครงการ เดอะ ฟินแลบ และรองประธานอาวุโส ธนาคารยูโอบี (ไทย)
          ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
          นาย เฟลิกซ์ ตัน กรรมการผู้จัดการ เดอะ ฟินแลบ ประเทศสิงคโปร์
          นาย ตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี (ไทย)
          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
          นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
          นาย เจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Channels & Digitalisation ธนาคารยูโอบี (ไทย)