ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

บลจ.ทิสโก้ส่ง ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม ช่วยนักลงทุนรับมือหุ้นผันผวน – เศรษฐกิจโตชะลอ

          บลจ.ทิสโก้ส่งกองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม กองทุนรวมผสมเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตลงทุน ลดความผันผวนและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เปิด IPO 11-20 มี.ค. 62 
          นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) กล่าวว่า ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นเกือบ 5% รับข่าวธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณชะลอขึ้นอัตราดอกเบี้ย การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนมีความคืบหน้า และราคาน้ำมันฟื้นตัว แต่หลังจากนี้บลจ.ทิสโก้มองว่าตลาดหุ้นไทยจะเริ่มผันผวน เพราะผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนจะเริ่มชะลอตัว ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
          "ตลาดหุ้นไทยในระยะยาวแม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ดี โดยคาดว่าจะมีการลงทุนต่อเนื่องโดยเฉพาะจากภาครัฐ ขณะที่สภาวะดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่ำ มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในไทย แต่ในขณะเดียวกัน ยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่คาดว่าจะเข้ามาสร้างความกังวลต่อนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น เศรษฐกิจไทยที่อาจจะเติบโตน้อยลงจากปัจจัยสงครามการค้า และท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวจีนที่ชะลอลง ส่งผลต่อผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่อ่อนตัวลงตาม บลจ.ทิสโก้จึงคาดว่าตลาดหุ้นไทยจะยังคงมีความผันผวนสูงตลอดปี" นายสาห์รัชกล่าว 
          กลยุทธ์การลงทุนสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากนัก แนะนำให้กระจายสินทรัพย์การลงทุนเพื่อลดความผันผวนของผลตอบแทน เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ซึ่งล่าสุด บลจ.ทิสโก้ได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม (TCINC) ความเสี่ยงระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) กองทุนรวมผสมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ และกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่น เช่น หุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เสนอขายวันแรก (IPO) 11-20 มี.ค. 2562 นี้
          นายสาห์รัชกล่าวว่า กองทุน TCINC มีจุดเด่น คือ ผู้ลงทุนได้กระจายสินทรัพย์การลงทุนได้อย่างหลากหลาย ปัจจุบันผู้จัดการกองทุนให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ 80% ของของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) พร้อมเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน เพราะให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นอีก 10% และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอีก 10% ของ NAV ส่วนประเด็นราคาตราสารหนี้ในประเทศนั้น มองว่ายังไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลนัก เพราะคาดว่าในปีนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงอีกหลายประการที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากนโยบายการเงินในเชิงผ่อนคลาย 
          กองทุน TCINC อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่ได้เปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือขอรับหนังสือชี้ชวน บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4