ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์และบริษัทในกลุ่มฯ มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

          นายวิชัย จันทร์จริยากุล (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เป็นตัวแทนบริษัท มอบเงิน จำนวน 1,029,000 บาท จากโครงการเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน "Good Health & Happy Family 2018" ของพนักงาน ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเพื่อสนับสนุนโครงการ The I See You Project (For ICU) เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา(ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามปณิธานองค์กรของซีพี ออลล์ "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน"