ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: “ไอแบงก์” มอบซะกาตช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัย

           ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายบดินทร์ อดุลภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายรัฐ เป็นผู้แทนมอบเงินซะกาต ตามมติคณะอนุกรรมการซะกาตธนาคาร ครั้งที่ 1/2562 ลว.13 ก.พ. 2562 ให้มีการแจกจ่ายเงินซะกาต ดังนี้
          1.มอบเงินซะกาตไอแบงก์ช่วยเหลือนายการีม มะหะหมัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากบ้านประสบ อัคคีภัย ณ ชุมชนหลอแหล ถ.ราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 
          2.มอบเงินซะกาตไอแบงก์ช่วยเหลือนายสมศักดิ์ ภัทรโชคชัย จำนวน 5,000 บาท เนื่องจากอาการป่วยเส้น เลือดในสมองตีบ เพื่อเป็นทุนการดำรงชีพ โดยมีนายกฤษดา นาคประวิต ประธานซะกาตและสังคมสงเคราะห์ จ.อ่างทอง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มัสยิด ซีรอตุ้ลลอฮ์ อ.เมือง จ.อ่างทอง
          โดยบัญชีซะกาตของธนาคาร เป็นบัญชีที่ธนาคารได้รับเงินจากลูกค้าที่มีความประสงค์จะจ่ายซะกาต หรือเงินบริจาค โดยมอบหมายให้ธนาคารบริหารซะกาตตามศาสนบัญญัติ ซึ่งธนาคารไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Ibank Call Center 1302