ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ปตท. สนับสนุน 10 ล้านบาท ในโครงการวิ่งกระตุกหัวใจ กับสภากาชาดไทย

          เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนกลุ่ม ปตท. มอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ให้แก่ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย ในการสนับสนุน"โครงการวิ่งกระตุกหัวใจ" ของสภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) สำหรับส่งต่อเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉินแก่ประชาชน ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ