ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

CGS – CIMB ร่วมกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยและCIMP Principle เชิญร่วมเสวนาฟรี!

          " Investment Carnival 2019 : จับจังหวะลงทุน รับการเลือกตั้ง
          วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศุกรีย์แก้วเจริญ ชั้น อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          พบกับนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ที่จะมาร่วมพุดคุยถึงทิศทางการลงทุน ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งปีนี้ 
          08.30 - 9.00 ลงทะเบียน
          09.00 - 10.30 session 1 : ภาพรวมตลาดการลงทุน การจัดสรรการลงทุน ปี 2562

          คุณเกษม พันธ์รัตนมาลา, CFA Head of Research CGS-CIMB 
          Securities (Thailand)
          คุณวิน พรหมแพทย์, CFA Chief Investment 
          Officer CIMB-Principal Asset Management
          คุณบดินทร์ พุทธอินทร์, CISA I, CFP(R) Head Investment 
          Strategy CIMB THAI Bank
         
          10.30 - 10.45 เบรค
          10.45 - 12.00 เจาะลึกหุ้นเด่นรายตัว ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆจากทีมนักวิเคราะห์ นำทีมโดย คุณกิติชาญ ศิริสุขอาชา,CFP Head of Retail Research  CGS-CIMB Securities (Thailand)
          ดำเนินรายการโดย คุณบรรพต ธนาเพิ่มสุข ที่ปรึกษาทางการเงิน และพิธีกรด้านเศรษฐกิจและการลง
ทุน

          ลงทะเบียนได้ที่
          https://www.cimbsecurities.co.th/th/events-and-seminar/detail.aspx?id=37