ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ทีเอ็มบี สนับสนุนธุรกิจก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจครบวงจรตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านซัพพลายเชน โซลูชั่น

           นายพีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี ให้การต้อนรับ นางสาวคนางค์ เกิดจำรูญ (ที่ 2 จากซ้าย) นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง กองการพัสดุ กรมบัญชีกลาง และนายไผท ผดุงถิ่น (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท Builk.com ในงาน TMB Exclusive Dinner for Government Contractor เพื่อแนะนำโซลูชั่นสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้กับผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างภาครัฐ พร้อมผลักดันการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และแนะนำโปรแกรมบริหารจัดการต้นทุนธุรกิจก่อสร้างออนไลน์ TMB Builk Plus เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการวางแผนโครงการและบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้างในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านซัพพลายเชน โซลูชั่น ตอบโจทย์ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่มากกว่า ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ
 
          จากภาพซ้ายไปขวา
          1. นายไผท ผดุงถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้งบริษัท Builk.com
          2. นางสาวคนางค์ เกิดจำรูญ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง กองการพัสดุ กรมบัญชีกลาง
          3. นายพีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี
          4. นายณศมน คุ้มธรรมพินิจ เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ ทีเอ็มบี