ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ฟินันเซียเชิญร่วมเสวนาฟรี! “พลิกโฉมการลงทุน… สร้างโอกาสทำกำไรยุคดิจิทัล”

          บล.ฟินันเซียไซรัส เรียนเชิญนักลงทุนและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา "พลิกโฉมการลงทุน... สร้างโอกาสทำกำไรยุคดิจิทัล" เพื่อเรียนรู้แนวทางการปรับตัวของธุรกิจในยุคดิจิทัล พร้อมหลากหลายมุมมองด้านการลงทุนจากทีมนักวิเคราะห์ชั้นนำ

          วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 2562
          เวลา 13.00 – 17.00 น.
          ณ ห้องประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร บี
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

          13.00 - 13.30 ลงทะเบียน
          13.30 - 15.00 เชื่อมธุรกิจไทย...สู่โลกยุคดิจิทัล
          โดย คุณชัชวาล เดชาโรจนภัทท์ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
          คุณวรพจน์ ถาวรวรรณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
          คุณมาโนช พฤฒิสถาพร ผู้มีประสบการณ์ด้าน Fintech ที่ประเทศอเมริกาและประเทศไทย
          15.15 - 16.30 หมัดต่อหมัด หลากมุมมองหุ้นไทยในยุคดิจิทัล โดย ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

          สำรองที่นั่ง
          คลิกลงทะเบียน >> https://www.fnsyrus.com/th/news/seminar-detail.aspx?id=139
          หรือโทร 02-782-2400