ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

การแถลงข่าวเรื่อง “การส่งออกไทยปี 2562 ภายใต้ความผันผวนเศรษฐกิจโลก”

          โดย รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
          ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
          12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
          ประเด็นสำคัญของการส่งออกไทยปี 2562
          ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ทำการวิเคราะห์ทิศทางการส่งออกไทยปี 2562 โดยคาดว่าปี 2562 ไทยมีมูลค่าการส่งออก 263,596 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (260,440 -264,101 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) หรือขยายตัว 4.4% (3.2-4.6%) ซึ่งเป็น "อัตราการขยายตัวในการส่งออกต่ำสุดในรอบ 3 ปี และเปลี่ยนแปลงปริมาณส่งออกปี 2561 กับ 62 ติดลบนอกจากนี้ไทยยังเป็น 1 ใน 4 ประเทศอาเซียนที่อัตราการขยายตัวปริมาณการส่งออกโตน้อยสุด" โดยมีปัจจัยที่สำคัญดังนี้
          - ปัจจัยลบต่อการส่งออกที่สำคัญคือ 
          - สงครามการค้าที่ยืดเยื้อ
          - ทิศทางเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
          - เศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และยุโรปชะลอตัว
          - อัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้น และแข็งค่ากว่าคู่แข่ง
          - ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวลดลง
          - ราคาสินค้าเกษตรยังมีแนวโน้มลดลง
          - การตัดสิทธิ์ GSP 11 รายการของไทยจากสหรัฐฯ
          
          ปัจจัยบวกต่อการส่งออกที่สำคัญคือ 
          - อียูปลดใบเลืองประมงไทย
          - สหรัฐฯ ยืดระยะเวลาขึ้นภาษีสินค้าจากจีนเป็น 25% ออกไปอีก 90 วัน ส่งผลดีต่อบรรยากาศการค้าโลกให้ผ่อนคลายลง
          ประเด็นที่ต้องติดตาม
          - ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ Brexit
          - ไทยอาจส่งออกไปสหภาพยุโรปลดลง (อียู) เนื่องจากในปี 2562 ข้อตกลง FTA ระหว่างอียูกับเวียดนาม อาจเริ่มมีผลบังคับใช้ 
          - การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจาก 1.5% เป็น 1.75% อาจส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น