ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

‘โยม่า สเตรทิจิค โฮลดิ้งส์’ ปลื้ม ขายหุ้นกู้เกลี้ยง 2,220 ล้านบาท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป ยิ้มรับความสำเร็จในการนำบริษัทเมียนมาเข้ามาระดมทุนในไทยเป็นครั้งแรก

          นายอดิศร วสุคุปต์ สิงห์สัจจะ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำในการระดมทุนของประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมาร์ และเวียดนาม) ในฐานะที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันของบริษัท โยม่า สเตรทิจิค โฮลดิ้งส์ จำกัด (โยม่า) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เปิดเผยถึงการเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันของโยม่า อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.38% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน วงเงิน 2,220 ล้านบาท (เทียบเท่า 70 ล้านเหรียญสหรัฐ) ให้กับนักลงทุนสถาบันเป็นการเฉพาะเจาะจง โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ (Sole Lead Arranger) โดยมีนักลงทุนแสดงความสนใจจำนวนมาก 
          "หุ้นกู้โยม่าได้รับการตอบรับดีมาก มีความต้องการซื้อมากกว่าจำนวนที่เสนอมากกว่า 2.5 เท่า เนื่องจากกลุ่มโยม่าเป็นกลุ่มบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ AAA จากทริสเรทติ้ง โดยมี Credit Guarantee and Investment Facility หรือ CGIF ที่จัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างระหว่างประเทศสมาชิก ASEAN+3 ร่วมกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซียหรือเอดีบีเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้" นายอดิศรกล่าวและเสริมว่า ผู้ลงทุนสถาบันที่ลงทุนในหุ้นกู้นี้ อยู่ในกลุ่มบริษัทประกันชีวิต กองทุนภาครัฐ และธนาคารพาณิชย์
          นายอดิศรกล่าวด้วยว่า ทวิน ไพน์ กรุ๊ป ได้ใช้เวลาทำงานกับโยม่ามาระยะหนึ่งแล้ว จึงมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนสร้างประวัติศาสตร์การระดมทุนจากตลาดทุนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยของบริษัทชั้นนำของเมียนมา และต้องขอชมเชยผู้บริหารของโยม่า ที่มีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่นที่ทำให้ดีลนี้ประสบสำเร็จเพื่อบุกเบิกการระดมทุนในไทย อันสอดคล้องกับแนวทางของทวิน ไพน์ กรุ๊ป ที่สนับสนุนบริษัทและหน่วยงานรัฐในกลุ่ม CLMV ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เข้ามาระดมทุนในประเทศไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกัน โดยนักลงทุนไทยจะมีโอกาสและมีทางเลือกมากขึ้น ในการลงทุนที่มีความหลากหลาย ด้วยตราสารทางการเงินของบริษัทชั้นนำในกลุ่ม CLMV และยังสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยสามารถก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดมทุนของภูมิภาคได้อย่างแน่นอน 
          นายเมลวิน ปัน (Mr. Melvyn Pun) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โยม่า สเตรทิจิค โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่า การที่บริษัทซึ่งมีธุรกิจหลักในประเทศเมียนมา และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เข้ามาออกหุ้นกู้ระดมทุนในประเทศไทย โดยมี CGIF ซึ่งเป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในภูมิภาค เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ นับเป็นการสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง โดยเมียนมาเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ ดังนั้น อันดับเครดิต AAA ของหุ้นกู้นี้ จึงนับเป็นก้าวสำคัญสำหรับโยม่า และต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและภูมิภาคด้วย
          "การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุนให้หลากหลายยิ่งขึ้น และเป็นการนำร่องเข้าสู่ตลาดทุนของประเทศไทยที่มีสภาพคล่องสูง โดยเรามีความยินดีที่ได้รับต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม และยังมีระยะเวลาการกู้ยืมที่ยาวนานกว่าการกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินทั่วไป ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจหลักของเรา ทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์และเครื่องจักรกลหนัก สินค้าอุปโภคบริโภค และบริการทางการเงิน ซึ่งจะสร้างโอกาสทางการตลาดที่น่าตื่นเต้นในอนาคต" นายปันกล่าว
          นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเปิดตลาดหุ้นกู้เป็นครั้งแรกให้กับ โยม่า สเตรทิจิค โฮลดิ้งส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาค ASEAN และทีมวานิชธนกิจของธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญด้านการระดมทุนด้วยการจัดออกตราสารหนี้ มีส่วนสำคัญที่ทำให้การออกหุ้นกู้ของ โยม่า สเตรทิจิค โฮลดิ้งส์ ประสบความสำเร็จและตอบสนองวัตถุประสงค์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของธนาคารในการช่วยระดมทุนให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้ในภูมิภาคอาเซียน