ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์ จับมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดตัวโครงการ UBU Smart University ต้นแบบสังคมไร้เงินสดของภาคอีสาน

          ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัล แบงก์กิ้ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก้าวเข้าสู่การเป็น UBU Smart University ต้นแบบของสังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society ของภาคอีสาน พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ร่วมกันพัฒนา Ecosystem ทางด้านดิจิทัลภายในสถาบันการศึกษา รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการด้านการเงิน และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ผ่าน SCB Business Center แหล่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี SCB Investment Center ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการลงทุน และSCB Academy หน่วยงานฝึกอบรม และให้ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมรับการเข้ามาของกระแสดิจิทัลเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยมี รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข (ที่ 2 จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนายกิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส Corporate Bankingธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมลงนาม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี