ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อุดรฯเตรียมประกาศกฎบัตร ขับเคลื่อน “เมืองรายได้สูง”

          นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมือง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการโครงการวิจัยการศึกษากลไกเชิงพื้นที่ โดยการวางแผนและการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาด เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม (SG-ABC) ที่สนับสนุนโดย หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พื้นที่จังหวัดอุดรธานีว่า ได้มีการประชุมร่วมซึ่งประกอบด้วยบริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด สมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี มาดีอีสาน อุดรฟอรั่ม และสมาคมการผังเมืองไทย เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองในอนาคตหรือ 10 ปีข้างหน้า โดยล่าสุด จังหวัดอุดรธานีได้มีการลงมติในการเตรียมการจัดทำ "กฎบัตรอุดรธานี" หรือ "Udonthani Charter" เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีสู่เมืองรายได้สูง โดยอาศัยกลยุทธ์ "MICE & Walkable City" โดยมีการกำหนดให้จัดทำข้อตกลงร่วมการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจ จำแนกเป็น 6 สาขา ประกอบด้วย สาขา MICE กำหนดเป้าหมายการเพิ่มขึ้นของศูนย์ประชุมและนิทรรศการ พร้อมการจัดสร้างขอบเขตการพัฒนาเมือง (จัดทำเขตการพัฒนาพิเศษไมซ์ หรือ MICE Special Districts-MSD) พื้นที่ 3 ตารางกิโลเมตรของเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งที่มีความเข้มข้นกิจกรรมศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมระดับ 4-5 ดาว โรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ ตลาดกลางคืน, สาขาโรงแรมและที่พัก กำหนดเป้าหมายการเพิ่มขึ้นของจำนวนห้องพักและเครือข่ายตลาด international hotel chain พร้อมด้วย international tourism agency โดยเน้นความเข้มข้นของโรงแรมร้อยละ 70 ในพื้นที่ MSD และสาขาการคมนาคมขนส่ง กำหนดการลงทุนเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนรองครอบคลุมพื้นที่เมืองและหน่วยบริการรองเพื่อธุรกิจ MICE สถานีรถไฟความเร็วสูง ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งจังหวัดอุดรธานี ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี และสถาบันการศึกษา สาขาการพัฒนาตลาดอาหารสด ตลาดริมทางเดิน ตลาดกลางคืน พร้อมเครือข่ายเกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัย สาขาการค้าปลีกและร้านค้าท้องถิ่น เป้าหมายเพิ่มความเข้มข้นของ department stores, discount stores, convenience stores, grocery stores พร้อมด้วยกิจกรรมค้าปลีกท้องถิ่น และสาขาการพัฒนาอาคารสำนักงาน Coworking spaces ที่อยู่อาศัยหลายระดับราคา เข้มข้นในพื้นที่ MSD ร้อยละ 60
          นายฐาปนา กล่าวด้วยว่า นอกจาก 6 สาขาดังกล่าวข้างต้น คาดว่าจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมอีก 3 สาขา ภายในวันที่ 19 มกราคมนี้ ซึ่งต่อไป จะมีการจัดประชุมใหญ่เพื่อการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนเป้าหมาย "กฎบัตรอุดรธานี" ระหว่างผู้รับผิดชอบแต่ละสาขา จังหวัด เทศบาล องค์กรเครือข่ายแนวร่วมทั้งหมด โดยมีบริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด เป็นแกนกลาง ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 โรงแรมเซนทาราอุดรธานี