ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

SCBS จัดงานแถลงข่าว แผนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่การเป็น “The Most Admired Broker”

          บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว "แผนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ "The Most Admired Broker" โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ ในปี 2561 - 2563 ความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์และพันธมิตรในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ป้อนสู่ตลาด ตลอดจนการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป โดยมีกำหนดจัดงานแถลงข่าวในวันอังคารที่19 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ SCB Academy ชั้น 18 อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า East ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ มีกำหนดการดังนี้

          10.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
          10.30 น. นำเสนอทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ โดย
          - คุณภิมลภา สันติโชค ประธานกรรมการบริษัท
          - คุณกัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
          11.30 น. ถาม & ตอบ