ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ธนาคารกสิกรไทย และ ปตท. จัดพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนา PTT e-Wallet

           ด้วย ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะจัดพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนา PTT e-Wallet โดยมี นายปรีดี ดาวฉาย และนายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนาม ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ปตท. สำนักงานใหญ่ ตามกำหนดการดังนี้ 
          13.30 น. ลงทะเบียน 
          14.30 น. เริ่มแถลงข่าวและพิธีลงนาม
          15.10 น. จบพิธี