ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการ SET Social Impact Gym 2018

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการ SET Social Impact Gym 2018 ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-15.00น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (แผนที่ตามแนบ) โดยมีกำหนดการ ดังนี้

          13.30 น. ลงทะเบียน
          14.00 น. กล่าวถึงโครงการ SET Social Impact Gym 2018
          โดย ดร. ภากร ปีตธวัชชัย
          กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          
          14.10 น. วีดิทัศน์แนะนำ Coach 
          เสวนา Gym Talk "Gym2: Idea-to-I done"
          โดย ดร. ชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
          คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (ผู้แทน Coach: SET Social Impact Gym 2017 และ SET Social Impact Gym 2018)
          ดร. ศิริกุล เลากัยกุล ผู้แทน Extra Coach ด้านการสร้างแบรนด์
          คุณไพโรจน์ ธีระประภา ผู้แทน Extra Coach ด้านการออกแบบ
          ผู้ประกอบการธุกิจเพื่อสังคมที่เข้าร่วม SET Social Impact Gym 2017 (Heartist และ Green Style)

          14.50 น. พิธีเปิดโครงการ SET Social Impact Gym 2018

          ถ่ายภาพร่วมกัน 

          15.00 น. สิ้นสุดกิจกรรม