ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“ WHAUP ” ปลื้มทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “A-”

          บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ระบุ ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ "A-" ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับ "Stable" หรือ "คงที่" รวมทั้งจัดอันดับเครดิตให้แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบัน และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ที่ระดับ "A-" ด้วยเช่นกันสะท้อนถึงสถานะของบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคแต่เพียงผู้เดียวในนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ
          สำหรับอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับในครั้งนี้ เป็นการสะท้อนถึงฐานะของบริษัทฯ ในการเป็นบริษัทย่อยที่สำคัญของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ที่ได้รับอันดับเครดิต "A-/Stable" จากทริสเรทติ้ง ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และธุรกิจคลังสินค้าที่สร้างตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-suit) ในประเทศไทย
          อีกทั้งยังสะท้อนถึงสถานะของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคแต่เพียงผู้เดียวในนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ตลอดจนฐานรายได้ประจำที่บริษัทฯได้รับจากธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภค และเงินปันผลจากการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วย อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงภาระหนี้ของบริษัทที่อาจเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นกัน