ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมกิจกรรม CSR “ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย”

          เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมกิจกรรม CSR "ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย" ในพื้นที่ธนาคารออมสินภาค18 ณ หอประชุมโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยธนาคารออมสินได้มอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างปะการังเทียมชนิดแท่งคอนกรีตตามมาตรฐานของกรมประมง ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน จำนวน 400 แท่ง ให้แก่คุณภูเบศ จันทนิมิ นายกสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี เป็นเงิน 2,385,000 บาท พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนพันธุ์ปลากระพง 5,000 ตัว เป็นเงิน 2,425,000 บาท โอกาสนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ได้ร่วมวางปะการังเทียม ณ พิกัดชายฝั่งทะเล อ.สายบุรี จ.ปัตตานี