ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เปิดชิงทุน ป.โท-ตปท. SET Scholarship 2018

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ชิงทุนการศึกษาปริญญาโท-ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา MBA หรือ Management สถาบันการศึกษา Top 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 2 ทุน เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพในการพัฒนาตลาดทุน สร้างประโยชน์ให้เศรษฐกิจไทยและประเทศชาติ เปิดรับสมัครถึง 31 มีนาคม 2561 ผู้สนใจสมัครได้ www.set.or.th