ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

          นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (กลางขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้จัดการภาคทั่วประเทศ สายลูกค้าบุคคล ประกอบด้วย นายทศพร โสภณเสถียรสุข (ซ้าย) นางสาว เอกรัตน์ โปวิบูลย์ (ที่ 2 จากซ้าย) นางสมศรี ทรายคำ (ที่ 3 จากซ้าย) นางสาวพรรณี ไม้หอม (กลางซ้าย) นางดารัตน์ มันทวงศ์ (ที่ 3 จากขวา) นางจันทร์ทรีย์ แสวงทรัพย์ (ที่ 2 จากขวา) และนายชัยณรัตน์ สุชนวณิช (ขวา) ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยได้แต่งกายย้อนยุคร่วมชมนิทรรศการพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และนิทรรศการร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญในแนวคิด "ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน วิถีไทย" รวมถึงจุดไฮไลท์ของงานเพื่อถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก