ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จัดแถลงข่าว “สรุปผลการดำเนินงานปี 2560 พร้อมทิศทางการดำเนินงานปี 2561”

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (FTE) ผู้นำธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์-ระบบดับเพลิงแบบครบวงจร บริการออกแบบ รับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมฟังการบรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินงานในหัวข้อ "สรุปผลการดำเนินงานปี 2560 พร้อมทิศทางการดำเนินงานปี 2561" ภายในงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          โดยผู้บริหารของบริษัทที่จะร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ และนางสาวสุวาณี เจนจิตขจร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานดังกล่าวจะมีขึ้นใน วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 11.20 - 12.35 น. ณ ห้อง ประชุม 603 ตึก B อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย