ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ญี่ปุ่นมั่นใจเดินหน้าลงทุนไทย

          นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วม (ไทย-ญี่ปุ่น) ว่าด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายใต้ความตกลง เจเทปป้า ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยนักลงทุนญี่ปุ่นแสดงความมั่นใจที่จะลงทุนในประเทศไทยต่อไป จากความพร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายส่งเสริมการลงทุน และจุดเด่นของพื้นที่อีอีซี