ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จัดงาน Opportunity Day ในหัวข้อเกี่ยวกับ “สรุปผลการดำเนินงานปี 2560 พร้อมทิศทางการดำเนินงานปี 2561”

           บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (APCO) ผู้ดำเนินธุรกิจครบวงจรในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจากธรรมชาติ ด้วยการวิจัย พัฒนา ผลิต และจำหน่าย ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมฟังการบรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินงานในหัวข้อเกี่ยวกับ "สรุปผลการดำเนินงานปี 2560 พร้อมทิศทางการดำเนินงานปี 2561" ภายในงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          โดยผู้บริหารของบริษัทที่จะร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณอภิญญา อุฬุมปานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน งานดังกล่าวจะมีขึ้นใน วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 - 17.45 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคาร B ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย