ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ดีบีเอส เปิดอบรมการใช้เครื่องมือและการลงทุนในหุ้น

          บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (DBSV) เปิดอบรมให้กับลูกค้าและนักลงทุนทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมการลงทุน ดีบีเอส วิคเคอร์ส อาคารสยามพิวรรธน์ ชั้น 15 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน
          โดยมีหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจ ดังนี้
          ภาคเช้า หัวข้อ "การใช้เครื่องมือและการลงทุนในหุ้น" เวลา 09.30 – 12.30 น. วิทยากรโดย คุณวัชรพงศ์ กิจเจริญวิศาล ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจดิจิทัล นำเสนอเนื้อหา การใช้เครื่องมือประกอบการลงทุนต่างๆ อาทิ Streaming, e-Finance, Aspen, BrainBOX และ M-Cycle
          ภาคบ่าย หัวข้อ "การวิเคราะห์หุ้นทางพื้นฐาน" เวลา 13.30 – 16.30 น. วิทยากรโดย คุณจตุพร บำรุงจิตร ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจดิจิทัล นำเสนอเนื้อหา การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น เพื่อการลงทุนในหุ้น และคอนเซ็ปต์ ของ BrainBOX Value Analyzer 
          โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจเปิดบัญชีภายในงาน กรุณาเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี สำเนาบัตรประชาชน, สมุดบัญชีธนาคาร (Statement ย้อนหลัง 6 เดือน) เอกสารครบรับของสมนาคุณทันที แก้ว DBSV "HAVE A NICE DAY"
          ลูกค้าและนักลงทุนทั่วไปที่สนใจเข้าฟังอบรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02 857 7799 หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ www.dbsvitrade.com (ด่วน! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)
          ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่สำรองที่นั่งผ่านโทรศัพท์ และ เว็บไซด์เท่านั้น (ไม่สะดวกรับ walk-in)