ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เปิดตัวแพ็คเกจผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อคุ้มครองโรคมะเร็งโดยเฉพาะ “แคนเซอร์ น็อคเอาท์” จ่ายเต็มหมัด จัดเต็มแรง ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ สูงสุด 3 ล้านบาท พร้อมความคุ้มครองชีวิต 300,000 บาท

          บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดตัว "แคนเซอร์ น็อคเอาท์" แพ็คเกจผลิตภัณฑ์พิเศษที่พร้อมให้คุณรับมือกับโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ อย่างทันท่วงที พร้อมให้ความคุ้มครองอย่างครบถ้วนในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิต หรือตรวจพบครั้งแรกว่าเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้น หรือระยะลุกลาม รวมไปถึงค่ารักษาเคมีบำบัด รังสีบำบัด ซึ่งจ่ายตามจริงสูงสุดถึง 1,200,000 บาท สำหรับมะเร็งระยะลุกลาม

          จุดเด่นของแพ็คเกจผลิตภัณฑ์ "แคนเซอร์ น็อคเอาท์"
          - กรณีตรวจพบครั้งแรก ว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม วงเงินความคุ้มครองถึง 3,000,000 บาท
          - กรณีตรวจพบมะเร็งระยะเริ่มต้น คุ้มครองถึง 1,500,000 บาท และเมื่อมะเร็งเข้าสู่ระยะลุกลาม รับความคุ้มครองเพิ่มอีก 1,500,000 บาท
          - กรณีที่เป็นมะเร็งระยะลุกลาม คุ้มครองค่ารักษาเคมีบำบัด และรังสีบำบัด จ่ายตามจริงสูงสุดถึง 1,200,000 บาท
          - กรณีเสียชีวิต รับวงเงินความคุ้มครองอีก 300,000 บาท
          - เบี้ยประกันภัย แคนเซอร์ น็อคเอาท์ สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

          แพ็คเกจผลิตภัณฑ์พิเศษ "แคนเซอร์ น็อคเอาท์" ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีความกังวลในโรคมะเร็ง โดยรับประกันภัยบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 16-65 ปี สามารถเลือกชำระเบี้ยเป็นรายเดือน, 3 เดือน, 6 เดือน หรือรายปี ในอัตราเบี้ยประกันราคาไม่สูง ซึ่งคำนวณจากเพศและอายุ เช่น เพศชาย อายุ 25 ปี จะมีเบี้ยประกันปีแรกอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาท ทั้งนี้ "แคนเซอร์ น็อคเอาท์" จะยกเว้นการให้ความคุ้มครองใน 2 กรณี คือมะเร็งในผู้ป่วย HIV และเนื้องอกก่อนมะเร็ง โดยจะเปิดขายเฉพาะช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น 
          โรคมะเร็ง ยังคงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทยในปัจจุบัน "แคนเซอร์ น็อคเอาท์" จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของการประกันสุขภาพจากเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ที่พร้อมให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งอย่างสมบูรณ์แบบได้ในทุกกรณี และมอบผลประโยชน์สูงสุด ทั้งค่ารักษา เคมีบำบัด รังสีบำบัด และความคุ้มครองชีวิต เพื่อให้ลูกค้าได้รับการรักษาและดูแลอย่างดีที่สุด เพื่อให้มีโอกาสที่จะกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงและเติมเต็มความสุขกับชีวิตได้